Wybierając mieszkanie lub biuro oprócz funkcjonalności oraz wielkości lokalu zwracamy uwagę na walory estetyczne miejsca. Obecnie dekoratorstwo wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić przystosowanie danego lokalu do użytkowania ekspertowi. A co robi dokładnie projektant wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko ustawianiem bibelotów. Projektant wnętrz to osoba z wyższym wykształceniem, mający nie tylko zmysł artystyczny, ale głównie umiejętności jego zastosowania w praktyce. W skład obowiązków zawodowych projektanta wchodzą: opracowywanie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także nadzór nad całością przedsięwzięcia, oraz indywidualnymi osobami pracującymi przy określonym zadaniu.Funkcjonalne projekty męskiej strefy w domu
Projektant wnętrz powinien również prowadzić analizy – zarówno okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, od strony funkcjonowania różnorodnych instalacji, systemu wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie opracowanie koncepcji plastycznej pomieszczeń to także zadanie dekoratora. Zawiera się w nim dodatkowo: wybieranie materiałów, decydowanie o sposobie prowadzenia prac nad projektem, dobór indywidualnych instalacji, urządzeń, a nawet – ich projektowanie od zera. Rzetelny architekt wie, że ważne bywa również zapewnienie optymalnej akustyki w pomieszczeniu. Projekty architektoniczne powinny gwarantować nie tylko urodę pomieszczenia, ale równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od wygody użytkowania.
Zobacz filmik